Båtbygget ska skapa framtidshopp / Venheenrakentaminen pittää tuo uutta uskoa Seittenkaarele

11 min

Att bygga en båt på urgammalt sätt. Det ska en grupp män göra på Seskarö. Det är ett av flera sätt att skapa en framtid på Seskarö.


Ette rakentaa venheen vanhaala tavala. Sen on poruukka miehiä päättänyt tehjä Seittenkarila. Seki on malli rakentaa uutta uskoa ja tulevaisuutta Seittenkarila.