Fler rapporter om passiva åskådare vid olyckstillbud

2:20 min

Flera räddningstjänster i landet vädjar nu till allmänheten att vara mer behjälplig under pågående olyckshändelser som exempelvis drunkningstillbud.

Flera fall har rapporterats senaste veckorna i landet där människor stått passiva och tittat på.

Till och med när de blivit ombedda att hjälpa till.

– Det är en högsommardag och väldigt mycket folk, både på bryggan ut och på övriga stranden. Människor står ganska passiva och bara tittar. Det är liksom ingen som agerar, några människor hjälper till och visar oss vägen ned. Men väldigt många människor är väldigt passiva, säger Mats Karlsson, insatschef i Göteborg som var på plats för ett par veckor sedan vid Askimbadet, då en 15-åring var nära att drunkna.

Mats Karlsson berättar vidare att en hel del människor också tog upp sina mobiltelefoner för att filma, något som de senaste tio åren blivit allt vanligare.

Folk är mer påträngande, tar sig förbi avspärrningar - men de frågar inte om de kan hjälpa till, vilket hände oftare förr.

– Det önskvärda är ju att man som individ känner ansvar för en medmänniska som har blivit drabbad, genom att - om möjligt - efter egen förmåga hjälpa till.

Lars Klevensparr är förbundsdirektör vid Räddningstjänsten i Storgöteborg.

Han har under sina 30 år både inom polisen och räddningstjänsten helt klart sett en förändring i människors attityder.

– Jag skäms och jag tycker det här är pinsamt. Att vuxna friska människor, som faktiskt har en förmåga att kunna göra någonting, ingenting gör överhuvudtaget. Detta är inte bra. Och också det här att det alltid ska vara någon annan. Ibland kanske man ska säga till sig själv: "nu kanske jag ska göra nånting för en medmänniska!"

För ett par veckor sedan drunknade en 5-årig pojke vid Maltesholmsbadet i Hässelby i Stockholm.

Även där har räddningstjänstens personal vittnat om passivitet hos andra badande.

Enligt en ambulanssjuksköterska som var där, som skrivit på Facebook om sin upplevelse, ska ingen ha ställt upp när räddningspersonal bad folk att bilda en kedja för att gå ut i vattnet och söka efter pojken.

Linus Lexell är räddningsledare i Storstockholms brandförsvar.

Han kan inte bekräfta just den bilden av händelsen i Hässelby, men betonar vikten av att inte vara passiv när någon befinner sig i nöd.

– Det är klart så att vi ser exempel på passivitet ibland vid olyckor där man hade kunnat göra någon form av insats. Kanske på grund av osäkerhet eller rädsla inför situationen. Ofta är det ju så vid många olika olyckor att det finns någon, som är närmare än oss, som kan göra någon typ av avgörande insats, säger Linus Lexell.