Eksjö

Brandlarm kopplades bort: "För dyrt..."

2:03 min

Den omfattande branden i en stor träfastighet i Eksjö gamla stad i helgen hade kanske kunnat undvikas, eller i alla fall begränsas.

Huset i Eksjö, som totalförstördes, och grannhusen i kvarteret har haft automatiska brandlarm till larmcentralen och Räddningstjänsten - men larmen var urkopplade sedan flera år tillbaka eftersom fastighetsägarna tyckte att det blev för dyrt.

Det är tio år sedan som närmare 60-talet lägenheter, butiker, soprum och portar i fem fastigheter i kvarteret Cicelören i Eksjö utrustades med automatiska brandlarm kopplade direkt till larmcentral och räddningstjänsten.

Projektet hette TUB, Tidig upptäckt av brand, men när kommunen, Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet som finansierade, 2007 kostnadsfritt lämnade över larmsystemet till fastighetsägarna backade dessa ur på grund av driftskostnaden. Det rörde sig om en kostnad på cirka tusen kronor per år och lägenhet. Då kopplades automatlarmen ur.

Om man talar om människoliv. Om man talar om denna fruktansvärda skada som har skett så är det skitpengar. Vi lade ner massa jobb, det var trots allt en halv miljon som man investerade och det var väldigt positivt så länge det varade, de fem åren. Det tyckte alla fastighetsägare och hyresgäster...

Eksjös tidigare stadsarkitekt Lennart Grandelius var initiativtagare till det havererade larmprojektet TUB. Han tycker att det handlar om en mycket liten kostnad i skenet av vad som nu har hänt.

Lennart Göransson äger tre av fastigheterna i kvarteret. Han var en av de som tackade nej eftersom han tyckte att kostnaden blev svår att lägga på hyresgästerna. 

– Det är svårt att säga till boende att vi måste plocka ut så mycket i säkerhetskostnader i pengar, säger Göransson. 

Han säger också att han inte har den aktuella prisuppgiften om att det skulle handla om cirka tusen kronor per år och lägenhet.

Så länge automatlarmen i trähusen i kvarteret Cicelören var i drift upptäcktes flera brandincidenter så tidigt att räddningstjänsten kunde förhindra större eldsvådor. Idag finns bara delar av systemet kvar som internlarm i husen och helgens brand larmades först sedan grannar sett lågorna bryta genom fönstren. Ett tidigare automatlarm kopplat direkt till räddningstjänsten hade ökat chanserna att rädda både liv och värdefulla hus.

Bo Ejenfors är antikvarie på länsstyrelsen och deltog i de havererade förhandlingarna med fastighetsägarna. Han tycker idag att det känns fruktansvärt att det inte gick att förhandla fram ett fortsatt avtal med fastighetsägarna.

– Sett ur dagens synfält så känns det fruktansvärt att vi inte lyckades förhandla fram ett avtal med markägarna, det känns väldigt hårt, säger Ejenfors till P4 Jönköping.