Övertid på jobbet kan leda till stroke

Att jobba övertid tycks kunna vara farligt. Det visar den största studien hittills på över 600 000 personer i Europa, USA och Australien om arbetstidens längd.

Personer som jobbar mer än 55 timmar per vecka hade en ökad risk att få stroke, alltså blodpropp eller blödning i hjärnan, jämfört med de som jobbade 35-40 timmar i veckan. Risken ökade med 33 procent för övertidsarbetarna.

Antalet som drabbades av stroke var i absoluta tal få, nämligen 1 722 under cirka sju år. Men resultaten är signifikanta.

Tidigare har troligen det har sambandet missats när forskare studerat mindre grupper, eftersom det är relativt ovanligt med stroke i arbetsför ålder, skriver professor i folkhälsovetenskap Urban Janlert vid Umeå universitet i en kommentar i The Lancet.

Sedan tidigare är det känt att bland annat rökning, övervikt och brist på fysisk aktivitet kan leda till ökad risk för hjärtkärl sjukdomar. Men det här är första gången som arbetstid också visar sig vara en stark riskfaktor för stroke, säger Mai-Lis Hellenius som är professor i förebyggande hjärtkärlsjukdomar vid Karolinska institutet till Vetenskapsradion.

Hon menar att detta är viktig kunskap för alla som jobbar med förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar. Det gäller alltså att inte bara titta på blodtryck, blodfetter och rökning utan också hur mycket personer jobbar.

En begränsning i studien som publiceras i tidskriften The Lancet är att man inte kan se hur hårt personerna arbetade och hur mycket de sov.

Referens: 
Mika Kivimäki et al"Long working hours and risk of coronary heart disease and stroke: a systematic review and meta-analysis of published and unpublished data for 603 838 individuals " The Lancet August 20, 2015 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60295-1 1