Ljusterapi kan bota ungas sömnstörningar

2:13 min

Så kallad försenad sömnfas kan vara ett problem för både ungdomar och vuxna. Men med hjälp av ljusterapi finns hopp om piggare dagar med mer ork, visar en svensk studie.

Nu när skolorna startar efter sommaren kan det vara extra svårt att lägga sig i tid, och ta sig upp på morgonen. För personer som lider extra mycket av det här finns det till och med en diagnos: så kallad försenad sömnfas.

Omkring tio procent av alla ungdomar och unga vuxna lider av en sådan här senareläggning av sömnen. Men många får ingen diagnos och idag finns inte några egentliga vetenskapliga evidens för en fungerande behandling.

Men nu tyder en ny studie på svenska ungdomar att ljusterapi tillsammans med kognitiv beteendeterapi kan bota den störda sömnen. Björn Eriksson från Uppsala är en av studiedeltagarna som tidigare led av försenad sömnfas.

– Det var ju väldigt frustrerande för jag fungerade inte riktigt i vardagen. Jag kunde inte plugga ordentligt och jag kunde inte vara så social som jag ville vara. Jag orkade inte med någonting nästan, säger Björn Eriksson.

Hans problem att somna i tid blev som störst i 19-årsåldern när han började studera på universitetet. Då fick han möjlighet att delta i en studie där ett 50-tal ungdomar mellan 16 och 26 år fick gå i så kallad ljusterapi för att få hjälp att somna och komma upp tidigare. Ljusterapin pågick under sex veckors tid.

Sömnforskare Katarina Danielsson, ansvarig för den nya studien vid Uppsala universitet, berättar hur ljusterapin går till:

– Det är morgon och jag sätter på ljusterapilampan. Jag sitter en halv meter från lampan och kommer sitta här i trettio minuter. Det bör jag göra i två veckor, varje dag.

Man kan titta rakt in i ljusterapilampan, det är ganska behagligt ljus?

– Ja, det är 10 000 lux så det ska vara som dagsljus. Nu på sommaren skulle det vara som att gå ut i solljuset, säger Katarina Danielsson.

Dagsljus minskar produktionen av kroppens sömnhormon melatonin. Genom att kontinuerligt utsättas för konstruerat dagsljus tidigt på morgonen, trycks sakta men säkert den försenade sömnfasen tillbaka.

Efter ljusterapin fick hälften av ungdomarna i studien också gå i kognitiv beteendeterapi, KBT. Där fick de diskutera sina sömnproblem i grupp och bland annat föra dagbok över sina sömnvanor.

Efter sex månaders uppföljning upptäckte Katarina Danielsson och hennes kollegor att själva ljusterapin varit effektiv i sig, och gjort att ungdomarna somnade i snitt 1,5 timmar tidigare. Men de märkte också att KBT-behandlingen befäste resultaten och gjorde deltagarna lugnare och mindre ångestfyllda.

– Jag tycker absolut att jag varit hjälpt av den här behandlingen. Just tankemönstret, att det inte gör något att jag inte somnar en kväll, hjälper mig att slappna av. Då brukar jag faktiskt somna, säger Björn Eriksson.

Sömnforskare Katarina Danielsson tycker att man i första hand ska kontakta vårdcentralen om man har sömnproblem. Det kan räcka med råd om hur man löser problemen på egen hand.

– Jag tror inte att man skulle få ljusterapi direkt på en vårdcentral som det är idag, eftersom det här är ganska nytt ännu och det är nog mer på sömnspecialistmottagningar som man kan tänka sig att ljusterapi rekommenderas. KBT däremot finns ju på vårdcentraler och det kanske är där man ofta börjar också.

Referens:
Danielsson K. Et. Al. "Cognitive Behavioral Therapy as an Adjunct Treatment to Light Therapy for Delayed Sleep Phase Disorder in Young Adults: A Randomized Controlled Feasibility Study", Behavioral Sleep Medicine, DOI: 10.1080/15402002.2014.981817