Plötsliga dödsfall ovanliga

När till synes friska barn faller livlösa ned mitt under idrottsutövande får det av naturliga skäl stor uppmärksamhet. Oftast finns många närvarande, det kan vara lagkamrater, tränare och föräldrar och det hela blir oerhört traumatiskt. Men att sådana här tragedier inträffar är väldigt ovanligt, menar hjärtläkaren Eskil Hammarström i Bollnäs.

Ett hjärtfel kan upptäckas genom en undersökning som kallas screening, och i de fall som man vet att det finns sjukdomar inom släkten eller plötsliga dödsfall är det befogat med en sådan undersökning. Men att screena alla barn som idrottar, som några nu förespråkar, är en omöjlighet menar Eskil Hammarström.

Under det här året har sex barn avlidit i samband med idrottsutövande. Så sent som i måndags dog två barn mitt under fotbollsspel. Den uppmärksamhet som det här får i media kan få konsekvenser tror Eskil Hammarström. Många föräldrar blir ju oroliga och kanske håller sina barn hemma, något som det inte finns någon anledning till tycker Eskil Hammarström.