Berit Andnor prickas för annonskampanj

Ett enigt konstitutionsutskott prickade på torsdagen socialminister Berit Andnor för projektet Flicka. Projektet flicka, som stöd av regeringen, har i annonskampanjer skrivit ut namn och telefonnummer till chefredaktörer på tidningar som anses ge en negativ bild av flickor.

”Varför har er tidning en guide för hur 15-åriga flickor kan plastikoperera sig?” undrar projektet Flickas initiativtagare och uppmanar de som ser kampanjen att ringa till chefredaktören vars namn och telefonnummer finns med i annonsen.

Åtgärden att hänga ut medieprofiler inom ramen för ett av regeringen drivet projekt innebär enligt utskottets uppfattning ”ett förfarande som inte står i god överenskommelse med principerna för tryck och yttrandefriheten”, skriver konstitutionsutskottet i sitt yttrande som alltså stöds av samtliga ledamöter i utskottet.

Vill skapa motbild
Projektet Flicka har som syfte att skapa motbild till medias bild av flickor och det startades av socialminister Berit Andnor och det framförallt henne som kritiken nu riktas mot.

– Utskottet förväntar sig naturligtvis att regeringen och statsrådet Andnor agerar utifrån det här. Åtgärden borde ha undvikits och därför bör man undvika att hänga ut medieprofiler. I den delen bör projektet avbrytas, säger ordföranden i konstitutionsutskottet, moderaten Göran Lennmarker.

Tar till sig kritiken
Berit Andnors säger i en kommentar att hon med stor ödmjukhet tar till sig kritiken men att det också är viktigt att diskutera vem som bär ansvaret för unga flickors dåliga självkänsla.

38 ärenden är det som konstitutionsutskottet har granskat. I två tredjedelar av fallen är utskottet enigt. Det gäller till exempel rekommendationen att kungen i fortsättningen inte ska få åka på statsbesök utan sällskap av en minister. Detta efter kungens omdiskuterade uttalande under en resa till Brunei.

Martin Ahlquist
martin.ahlquist@sr.se