Ifrågasatt mätmetod i undersökning där SD är största parti

3:03 min

En undersökning från opinionsinstitutet Yougov får stor uppmärksamhet eftersom Sverigedemokraterna är största parti. Men mätmetoden är ifrågasatt, vilket gör att flera medier inte rapporterar om den.

– De vilar inte på samma vetenskapliga grund som de traditionella opinionsmätningarna gör, säger Richard Öhrvall som är statsvetare vid Linköpings universitet och länge har jobbat med partisympatiundersökningar på Statistiska Centralbyrån SCB.

Traditionella opinionsmätningar görs genom att opinionsinstituten slumpvis väljer ut ett antal personer för att svara på frågor. Man försöker få en geografisk spridning och en ålderspridning som stämmer överens med hur befolkningen i stort ser ut. Det blir ett sorts Sverige i miniatyr. Man ringer sedan upp och ställer sina frågor. Bara om man använder den här metoden kan man prata om till exempel "felmarginaler" och "statistiskt säkra" förändringar.

Yougov använder sig av något man kallar självrekryterade webbpaneler. Det är personer som frivilligt gått med på att ingå i en svarspanel, och som får svara på olika frågor som företaget ställer via webben. Även här försöker man göra ett urval som är representativt för befolkningen, men bara det faktum att paneldeltagarna anmält sig frivilligt är ett problem, anser Richard Öhrvall.

– Med tanke på hur svårt vi har att i vanliga fall få folk att svara på en undersökning, så är det en ganska speciell grupp som vill vara med i många undersökningar. Att då tro att de i andra avseenden är representativa för övriga befolkningen. Det är ett antagande, men det finns ganska mycket som talar för att det här är en ganska speciell grupp, säger han.

Det har till exempel visat sig att man kunnat registrera sig till den här typen av webbpaneler och ange ett annat kön än det riktiga, en annan ålder och andra partisympatier än de man egentligen har, säger Richard Öhrvall. Dessa opinionsföretag hävdar att de har kontrollmekanismer för det här, konstaterar han, men hur de gör vet man inte. Det är ett generellt problem att hemlighetsmakeriet är stort i opinionsbranschen.

– Det gäller egentligen alla privata opinionsinstitut att man inte vet hur man gör, eller hur de här viktningarna som görs slår på resultatet. Det gäller ganska generellt i branschen att en större öppenhet skulle hjälpa till när man utvärderar trovärdigheten i mätningarna, säger Richard Öhrvall.

Det är Metro som låter Yougov göra sina partisympatiundersökningar. Aftonbladet anlitar Inizio som också använder självrekryterade webbpaneler. I USA har det visat sig att den här sortens webbpaneler haft ganska bra träffsäkerhet, säger Richard Öhrvall, men han tycker ändå att det är viktigt att redovisa vilka metoder som använts och vilka osäkerheter som finns.

– Jag skulle önska att när media nu fäster så stor vikt vid opinionsmätningar, också skulle ställa krav på de företag som tar fram resultat att de redovisar hur de gör. Jag tycker att det är lite märkligt att media inte ställer sådana krav, i synnerhet när man ibland är beställare av undersökningen, säger Richard Öhrvall, statsvetare vid Linköpings universitet.