Regeringen lovar satsning på ensamkommande

4:46 min

"En rejäl satsning", lovar migrationsminister Morgan Johansson (S) när han kommenterar den akuta situationen med att allt fler ensamkommande barn söker asyl i Sverige.

– Vi kommer att kunna gå ut med pengar för att stödja kommunernas möjligheter att ta emot asylsökande generellt sett, men det kommer också att handla om gruppen ensamkommande barn. Förhandlingarna om budgeten pågår ju just nu så man får vänta på att vi presenterar budgeten i sin helhet runt den 20-21 september.

Fram till nästa år måste alltså Migrationsverket och kommunerna klara den nya situationen genom att till exempel fördela resurserna de redan har, bland de kommuner som just nu har det svårt, det vill säga ankomstkommunerna som till exempel Malmö, säger migrationsministern.

Antalet flyktingbarn som kommer till Sverige har ökat rejält. För tio år sedan kom färre än 500, i år blir det 12 000 personer enligt Migrationsverkets prognos. Men bara under de två gångna veckorna har nästan 1300 asylsökande barn ankommit hit. Med en sådan takt skulle alltså över 35 000 barn per år söka sig till Sverige.

– De här två veckorna har varit exceptionella. Men det kommer inte att handla om de här talen, det är jag säker på. Men redan 12 000 är en ganska stor ökning från de 8 000 som kom förra året, säger migrationsminister Morgan Johansson (S) .

Med ett ökat antal ensamkommande barn stiger kostnaderna. Det handlar om en grupp som kräver mer satsning från samhället. Enligt beräkningar som SVT tagit del av kommer kostnaderna för mottagningen av barn att stiga till 15 miljarder kr per år 2019, vilket är ungefär tre gånger så mycket som i år. 

– Det vi ska komma ihåg när vi nu diskuterar kostnadsökningarna här är att vi behöver, och kommer på sikt att behöva, arbetskraft till Sverige. Det ska man också ha klart för sig, säger Morgan Johansson.

Sverige har åtagit sig att följa FN:s konvention om barnens rättigheter vilken garanterar de ensamkommande ett omfattande skydd och rättigheter. Dessutom skall landet följa även EU -staternas rättsliga ansvar gentemot dessa barn. Men det är viktigt att påpeka när man talar om kostnaderna, att Sverige också kan se på det här som på en investering, säger Morgan Johansson.

– Ett land med minskad befolkning är ett land som stagnerar. Om 20-30 år framåt kommer andelen äldre att öka mer och mer och andelen i arbetsför ålder kommer att minska. Så de ungdomarna som nu kommer in de kommer att bli i arbetsför ålder om bara några år. Man ska inte se det här bara som en kostnad utan man ska se det som en investering för vårt land.

Morgan Johansson (S) säger också att en rejäl budgetökning kommer att följas av en rad förslag som är menade att underlätta inträdet i samhället för nyanlända barn. Inom kort väntas till exempel en "proposition om stödboende", det vill säga om förändringar i reglerna kring boendeformer. Idag placeras ensamkommande barn framförallt i HVB-hem (Hem för vård eller boende), vilka inte är avsedda för dessa barn. Och på sikt annonserar migrationsministern större ändringar i hela mottagningssystemet.

– Om man inte klarar av integrationen, om man inte klarar av sysselsättningen och utbildning för de här barnen då kan det gå väldigt fel - men om vi sköter våra kort då kan detta bli något som stärker Sverige, säger Morgan Johansson (S).

Men samtidigt med att han med en viss optimism kommenterade den akuta situationen hördes fler kritiska röster. Efter Migrationsverkets nödrop har till exempel Elisabeth Melin, handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting, som är en av aktörerna, krävt ett större ansvar från regeringen samt att mottagningssystemet ses över.

Rädda Barnen och Röda Korset vill också att flyktingmottagandet ska ses över och att staten ska stötta kommunerna mer effektivt.

Även Morgan Johanssons partikollega kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh, tycker att situationen sedan länge har passerat det som är acceptabelt och att regeringen inte gör tillräckligt för att hantera den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande flyktingbarn. Hennes förslag är att regeringen ger Migrationsverket möjlighet att direkt slussa barnen vidare till andra kommuner.