Traffickingoffer bör få uppehållstillstånd

Offer för trafficking bör få permanent uppehållstillstånd tycker riksdagsledamoten för folkpartiet, Ann-Marie Ekström från Borås. Detta med anledning av fallet med den 17-åriga flickan från Kosovo som blivit hitförd mot sin vilja och såld som prostituerad här i Sjuhärad.

Idag har offer för trafficking rätt att stanna till och med att rättegången är över. Flickan i det aktuella fallet kan inte åka tillbaka på grund av rädsla för hot som både flickan och hennes familj har utsatts för.  Hon kommer därför så småningom att söka permanent uppehållstillstånd i Sverige. Folkpartiet har tidigare motionerat om ett förslag där traffickingoffer ska få stanna. Men socialdemokraterna och moderaterna röstade emot.  Nu kommer folkpartiet lägga in en ny sådan motion i september