Landstinget får inget bidrag

Landstingets projekt med att rekrytera 14 polska och 20 estniska läkare kommer inte att få några ekonomiska bidrag från verket för näringslivsutveckling, Nutek.
Landstinget hade sökt över fem och en halv miljon kronor från Nutek och i sin ansökan skrev man att projektet syftar till rekrytera läkarna för att stärka näringslivsutvecklingen i Östersjöregionen men verket säger nej med motiveringen att näringslivsanknytningen är för svag.