Nu ska räkor fiskas med bur

2:12 min

Räkor har fiskats med trål längs svenska västkusten de senaste hundra åren. Nu ska forskare testa att fiska med bur för att skona miljö och räka på samma gång.

På senare år har både Artdatabanken och Världsnaturfonden rödmärkt räkan eftersom bestånden minskat de senaste tio åren. En annan förklaring till rödmärkningen är att trålfisket leder till stora bifångster av småräkor som kastas tillbaka i havet och dör.

Därför ska forskare vid Göteborgs universitet nu testa något nytt, nämligen att fiska räka med bur. Detta för att gynna ett mer hållbart fiske.

Enligt marinbiolog Matz Berggren, som ska leda försöken, finns flera fördelar med burfiske.

– En är att vi sorterar fångsten innan vi tar upp den, en annan är att räkan som tas upp inte är trasig eftersom den inte snurrat runt i en trål. Dessutom kan vi fiska i områden där man inte bör fiska med trål, säger Matz Berggren vid Lovéncentret Kristineberg i Fiskebäckskil.

Även om moderna räktrålar idag blivit mer skonsamma mot bottnarna och inte får med sig lika mycket bifångst som kastas tillbaka, kan trålarnas svep utmed havsbotten fortfarande vara skadligt för känsliga bottenmiljöer. Fortfarande åker stora mängder småräka upp som bifångst. De har inte en chans att överleva när de kastas tillbaks i havet igen.

För att undvika de här problemen ska Matz Berggren nu i höst testa ett antal varianter av räkburar på olika platser i Gullmarsfjorden. Tanken är att se om det går att få upp tillräckligt med räka för ett ordentligt fiske. En inspiration är räkfisket i Maine i nordöstra USA, där man länge fiskat räka med bur med stor framgång.

– Vi ska testa en bur som de har i Maine, en som vi modifierar lite, en som några fiskare här på ön tagit fram och en kontrollbur som är en vanlig kräftbur med samma typ av masknät som de andra burarna har, säger Matz Berggren.

Skillnaden från trålfisket är att burarna står stilla på botten och räkorna fastnar när de själva simmar in i buren. Genom att utforma nätet i buren på olika vis kan räkorna selekteras i mycket större detalj.

En av fördelarna för räkfiskare är att de kan ta upp burarna och lägga dem i kallvatten. Det skulle innebära att de kan avvakta med att sälja och fortfarande kunna erbjuda färska räkor, enligt Matz Berggren.

Men räkfiskaren Charles Olsson från Grebbestad är skeptisk till burfisket.

– Jag har svårt att se hur det skulle kunna bli en tillräckligt stor volym för att kunna ha en inkomst på det.

Men en mindre inkomst behöver inte bli ett problem, enligt Matz Berggren.

– De fiskare vi har talat med säger att du kan ha mindre båt och mindre besättning. Det betyder alltså att du kan ha mindre inkomst och ändå klara dig. En större båt och större besättning med drivmedel betyder att du måste ha större fångst för att det ska gå runt. Det gör ju också att uttagen av bestånden kanske inte blir lika intensivt.