Böter för falskt faderskapstest

Två bröder dömdes i går av Arvika tingsrätt till böter för osant intygande.
Den ena Arvikabon blev i april 2000 kallad till blodprovstagning för ett faderskapstest och skickade istället sin bror. Brodern lämnade blodprov och identifierade sig med sin brors körkort samt skrev under med falsk namnteckning. Läkaren på vårdcentralen tyckte i och för sej att fotot på körkortet inte var särskilt likt, men accepterade att tiden går och man förändras. Efter en tid begärde laboratoriet ett nytt blodprov, men den här gången hade vårdcentralen fått indikationer på att allt inte stod rätt till, och när den falske brodern åter dök upp fick han veta att läkaren inte kunde acceptera hans legitimation.