Miljöskadlig kemikalie ska bort från textilbranschen

1:46 min

EU skärper reglerna för en miljöskadlig kemikalie som används i tillverkning av kläder och andra textilier. Det sker på svenskt initiativ.

Det rör sig om nonylfenoletoxilat, en vanlig kemikalie i kläder, säger Lisa Anfält enhetschef på Kemikalieinspektionen.

– Vi har sett när vi testat kläder att det förekommer ganska mycket. För två år sedan gjorde vi själva på Kemikalieinspektionen en liten studie där vi testade för det här ämnet. Av de plagg vi provade så var det 48 av 110 plagg som innehöll det här ämnet. Så man får nog säga att det fortfarande är ganska vanligt förekommande i textil.

I textilindustrin används nonylfenoletoxilat framförallt i tillverkningsprocessen. Det släpps ut i miljön med vatten från tyg- och klädfabrikerna.

Också när man tvättar nya plagg följer kemikalien med tvättvattnet ut. Efter några tvättar är det borta ur tyget. Utsläppen av nonylfenoletoxilat skadar framförallt fiskar och andra vattendjur.

– När det kommer ut i miljön via tvättvattnet så bryts ämnet ned till nonylfenol som sedan lagras i fiskarna. Fiskarna får hormonstörande effekter, att de till exempel får svårt att fortplanta sig, säger Lisa Anfält.

Finns det risker med att bära kläder med de här kemikalierna?

– Vi kan inte se att det finns hälsofarliga effekter i dagsläget. Det är också så låga koncentrationer i plaggen så att bära dem ska inte vara någon fara. Men det finns som sagt mycket osäkerheter kring den här gruppen av ämnen. I framtiden kan vi förstås få mer kunskap men i dagsläget ser vi inte någon sådan fara.

Kemikalien har redan slopats i den nu ganska lilla textilindustrin i EU. EU-länderna är överens, textilbranschen får fem år på sig att fasa ut nonylfenoletoxilat också i textilier som importeras. En fråga som Sverige väckte i EU.

– Nu har kommissionen lagt sitt förslag som baseras på vårt förslag, och medlemsländerna har röstat igenom det. Så vi är förstås väldigt glada från Kemikalieinspektionens sida att det här ger resultat, säger Lisa Anfält enhetschef på Kemikalieinspektionen.