Hetsigt när politikerna mötte folket på Skaftö

1:19 min

Det var heta känslor när Lysekils kommun bjöd in till möte i Skaftö Folkets hus i går kväll för att informera om byggplanerna på Utsiktsberget i Fiskebäckskil.

Enligt den senaste versionen av det hett omdebatterade planförslaget så ska det byggas 150 bostäder på berget.

– Vi måste också tänka på att vi får ett samhälle som lever hela året. Som kan bibehålla grundläggande samhällsservice, som kan ha kvar skola och barnomsorg. Resonemanget om att skaffa jobben först och bygga sedan, det håller inte, sa Bo Göthesson, socialdemokrat och ordförande i byggnadsnämnden på mötet.

Men opinionen var stark och upprörda röster höjdes i salen.

– Det håller inte, upprepade Göthesson med högre röst. Här handlar det om att tillgodose inte enbart de boendes intresse, utan att skapa ett levande samhälle.

Mötet drog ut på tiden på grund av alla kritiska frågor som kom från publiken.

Jessica Södergren från Vänsterpartiet i Lysekil tillhörde kritikerna. Men om opinionen mot förslaget skulle tillintetgöra planerna var hon osäker på.

– Vi har ju ett politiskt svårt läge som gör att man egentligen inte har någon aning om hur det kommer att se ut i omröstningen kring detta. Likväl uppfattar jag att öns befolkning, både de deltidsboende och de åretruntboende, är delade till hälften i frågan, sa Jessica Södergren och fortsatte:

–  Det är ett väldigt svårt läge att utgöra.