Miljödomstolsförhandling slut

HALLANDSÅS. I går var det sista dagen för Miljödomstolens förhandlingar om tillståndet för det fortsatta tågtunnelbygget genom åsen.
Den 8 maj ger domstolen besked om den vidare hanteringen av ärendet.
I går fick de enskilda sakägarna ge sin syn på projektet. LRF Konsults förbundsjurist Göran Toresson, som företräder enskilda lantbrukare, gick till hårt angrepp mot de datamodeller som ligger till grund för beräkningar av var och hur mycket grundvattnet kommer att sjunka. - Vi har anlitat en fristående konsult och han anser att Banverkets datamodeller inte är tillförlitliga. Resultaten är till och med vilseledande. Göran Toresson vill att man gör ett fullskaleförsök, en provpumpning som visar hur mycket vatten det finns och hur mycket som kommer att ledas bort.