Läget i Sveriges yrkesförsvar

17 min

För fem år sedan försvann värnplikten med tre rösters övervikt bestämde riksdagen att värnplikten ska vila i fredstid. Målet var ett effektivare och bättre försvar men få tycker nog att det blev så och nu ska frågan om värnplikt utredas igen. På fem år har mycket förändrats inom försvaret. På granatkastarplutonen på Livgardet i Stockholm har officerarnas hårda inspektioner av soldaternas bäddning och städning ersatts av schemaläggning och medarbetarsamtal. Hör reportage av Josefine Owetz. Hör också Johan Österberg, forskare på Försvarshögskolan i Karlstad.