Forskare: Utländskt kärnkrafts­avfall till svenskt förvar

2:19 min

Sverige kan komma att ta emot andra länders radioaktiva avfall, bedömer forskare Ekot pratat med. Det trots att boende i Östhammar, där det svenska slutförvaret planeras, har försäkrats om att endast svenska kärnkraftssopor ska tas emot.

I Östhammars kommun, vid den uppländska kusten, planerar Svensk Kärnbränslehantering, SKB, att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. 

Redan när SKB började undersöka möjligheterna för ett slutförvar så fanns det oro för att Sverige skulle börja ta emot också andra länders farliga kärnavfall.

Både politiker och SKB har försäkrat att inte ska bli så, men en forskare som tror att de kan få fel är statsvetaren Urban Strandberg.

Han har bland annat forskat om kärnavfallshantering internationellt och han tror att Sverige kan komma att lagra andra länders radioaktiva sopor.

– Vi har förträffligt förvar i Finland och i Sverige, de är geologiskt, tekniskt och politiskt bland det bästa vi kan tänka oss, och det mest säkra för hela Europa. Hur är då svenskarna rustade? Det tycker jag är en av de mest drastiska frågorna som pockar på, säger Urban Strandberg.

Men SKB har alltid sagt att förvaret bara ska vara till för Sverige. SKB:s ansökan för ett slutförvar bygger också på att det ska vara svenskt kärnavfall, vilket också upprepas av Hans Forsström som är rådgivare på SKB International.

– Lagstiftningen säger att det är endast svensk avfall som ska tas hand om i Sverige. Och det har varit utgångspunkten för vår planering från början. Vad som händer i en längre framtid påverkar inte vad vi gör idag, säger Hans Forsström.

Men den svenska lagstiftningen är ju så att det bara krävs ett riksdagsbeslut för att Sverige ska kunna ta ett annat vägval?

– Det är ju inte en fråga från SKB, det är en fråga för politikerna. Det viktiga är ju att vi jobbar vidare med det vi håller på med så att vi vet att det svenska avfallet kan tas om hand, säger Hans Forsström.

Lagstiftningen lämnar också utrymme för undantag. Tillstånd för att lagra andra länders kärnavfall kan ges om det finns så kallade "synnerliga skäl".

Det senaste EU-direktivet om kärnavfall öppnar också för att länder ska samarbeta kring kärnavfallshantering. Det är något statsvetare Urban Strandberg ser som en naturlig utveckling.

– Det är så många andra saker som vi skeppar fram och tillbaka över hela jorden och det som är mest oönskat är vi inte sena från vår del av världen att skicka iväg. Elektronikskrot från Europa hamnar ofta i Afrika, säger Urban Standberg.

– Så om vi ser världen som ett globalt kretslopp varför skulle inte det vara rimligt att om vi har goda förutsättningar att ha det i förvar, varför skulle inte vi göra det då?

Men SKB svarar att det inte finns någon vilja att ta emot andra länders kärnavfall och företaget säger att man inte vill att Östhammarsbor oroar sig.

Tidslinje: SKB:s slutförvar