Var tredje förare sms:ar bakom ratten

2:09 min

Den snart två år gamla lagen som ska förhindra att bilförare använder mobiltelefonen för att skicka sms under körning är alldeles för svår att tillämpa.

Som lagen är utformad att det först när föraren kör på en olämpligt sätt som det blir straffbart.

– Det gör det nästan omöjligt att bevisa brott, säger chefen för trafikpolisen i Stockholms län, Göran Bolinder.

I december 2013 skärptes trafikförordningen, så att användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning nu är tillåten bara om det, som det står i lagtexten "inte inverkar menligt på framförandet av fordonet".

Tanken var att förhindra, eller i alla fall minska pratande i handhållen mobiltelefon - och framförallt sms:ande bakom ratten. Så har det inte blivit.

– Det är oerhört svårt, det krävs att vi är på plats, ser att föraren kör slarvigt och vingligt - och att vi sen kan visa att det hänger ihop med felaktig användning av mobiltelefonen, säger Göran Bolinder.

En ny SIFO-undersökning som beställts av däcktillverkaren Michelin visar nedslående siffror. Av drygt 1 300 slumpvis utvala, svarar i genomsnitt var tredje att de någon gång skickat ett SMS under körning. Värst var yngre män mellan 30 och 50, där 65 procent, eller två av tre uppger att de sms:at samtidigt som de kört.

Attityden hos bilförarna är ofta dubbel. Olämpligt - javisst, men det händer, säger Dennis Larsson och Gerhard Bergqvist i Stockholm.

– Det är klart att det inte är bra, men man har ju själv gjort det nån gån, säger Dennis, medan Gerhard anser att det går att se om nån kör och SMS:ar samtidigt. Om man ligger bakom nån som kör ryckigt och vingligt och tittar ner i sin mobil hela tiden.

Skulle du du själv kunna tänka dej att SMS:a nång gång i bilen, under någon omständighet?

– Ja, dessvärre har det nog hänt, även om det är olämpligt, säger han.

Samtidigt det är försvinnande få förare som bötfälls. Hittills - under de snart två år som lagen gällt har de två åklagarkammare i landet, Östersund och Karlskrona som hanterar strafföreläggande, bötfällt totalt 92 bilister för brott mot Trafikförordningens 4 och 14 kapitel. Att jämföra med de lågt räknat närmare 10000 strafförelägganden om olika trafikböter som utfördas varje år.

Chefen för trafikpolisen i Stockholms län, Göran Bolinder, vill nu ha en skärpt lag, precis som i praktiskt taget alla europeiska länder i övrigt.

– Man har ju valt olika lösningar i olika länder, men på en del ställen har man ju faktiskt förbud mot att hålla mobilen i handen. Då får man låta allt gå genom handsfree, och det skulle ge oss ökade möjligheter att se till att lagen följs, säger han till P4 Stockholm.