Östergötland

Försvaret ska undersöka giftsanering på brandövningsplatser

1:46 min

Nu ska Försvarsmakten testa metoder för att rena mark förorenad av giftiga ämnen från brandsläckningsmedel. Både vid Malmens flygfält i Linköping och Bråvalla i Norrköping finns höga gifthalter i marken och grundvattnet.

– Vi får se om det är något som kan fungera i praktiken, i vissa fall i väldigt stor skala. Det är lite skillnad att göra laboratorieförsök jämfört med att rena tusentals kubikmeter jord och kanske tiotusentals kubikmeter grundvatten, säger Folke Borg, chef för Försvarsmaktens miljöprövningsenhet.

Försvaret har sedan början av 80-talet använt brandsläckningsskum som bland annat innehåller flourerade ämnen som PFOS på flygflottiljer. Det är gift som inte bryts inte ner i naturen och som bland annat kan kan ge olika former av cancer, leverskador och störningar på fortplantningen.

Ämnet är numera förbjudet inom EU.

Just nu slutförs markundersökningar på ett 20-tal platser i landet. På Malmen och Bråvalla har höga halter hittats i mark och i grundvatten.

Under sommaren har ytterligare prov tagits för att se hur giftet spridits utanför flygbaserna till bland annat sjön Glan, där Norrköping tar dricksvatten, och till privata vattenbrunnar. Resultaten har ännu inte offentliggjorts.

Det finns sätt att att rena marken från perflourerade ämnen. Svevia är ett företag som utvecklat en metod att tvätta jorden. Fullskaleförsök visar att en stor del av föroreningarna kan tas bort, berättar Marie Eriksson chef för marksanering på Svevia:

– I tester vi gjort har vi reducerat gifterna med över 90 procent.

Om det blir aktuellt för bolaget att sanera försvarets brandövningsplatser tror Marie Eriksson att det kan fungera i stor skala:

– Det är viktigt att se vilken typ av jord som finns på respektive plats för att bedöma hur framgångsrik tvätten kan vara. Det kan finnas någon plats där det inte är försvarbart kostnadsmässigt utan att det är någon annan teknik som är bättre, säger hon.