Studsvik restriktion hävs

Studsvik får återuppta transporterna av den radioaktiva isotopen iridium-192. Det tillfälliga stoppet som varat sen den 4 januari har upphävts eftersom Studsvik nu har åtgärdat samtliga brister som Statens strålskyddsinstitut, SSI, påtalat.
Transporter av iridium 192 från Studsvik stoppades, sedan ett kolli läckt strålning vid en transport till USA. Ärendet ligger också hos åklagare som ska pröva om någon kan åtalas för den läckande transporten.