Sanmina fabrik kanske säljs

Två spekulanter har anmält intresse för att ta över hela eller delar av den nedläggningshotade Sanminafabriken Segerström Automotive i Bengtsfors.
Koncernen Sanmina har också planer på att flytta en del av verksamheten till Eskilstuna, något som skulle kunna ge 70 arbetstillfällen i Eskilstuna. Från fackets sida ser man gärna att någon av de två spekulanterna tar över hela verksamheten i bengtsfors, men bedömer det inte som realistiskt med tanke på planerna att flytta en del av verksamheten till Eskilstuna.