Överstelöjtnanten: Inget hot mot Mariupol i Ukraina

2:19 min

Den viktiga hamn- och industristaden Mariupol i Ukraina pekas ofta ut som möjligt mål för de Moskvastödda separatisterna att anfalla. Men i den ukrainska militärstaben i Mariupol säger man att man inte ser något märkbart hot mot staden, i varje fall inte för närvarande.

– Sedan början på augusti har separatisterna kraftigt eskalerat sin krigföring och intensifierat sin beskjutning, säger överstelöjtnant Jaroslav Tjepurin vid staben för det södra frontavsnittet med Mariupol som centrum.

Men den ukrainska militären ser det mer som tecken på spaningsverksamhet och inte på något förestående anfall mot Mariupol, som det ofta spekuleras om.

– De styrkor som fienden har i området är inte tillräckliga för att genomföra ett storanfall mot Mariupol, säger Tjepurin.

För det skulle behövas att det tillfördes mycket mer förband, det senaste året har också försvarsanläggningarna i staden byggts ut avsevärt. Om staden skulle attackeras så skulle det ske norrifrån, tror den ukrainska militären, menar Tjepurin.

– De fiendestyrkor som finns där i dag består av lokala separatister från Donbass samt ryska medborgare som är där som legoknektar eller frivilliga, säger Tjepurin.

Antagligen finns det också ett mindre antal reguljära ryska soldater där som rådgivare, tror han. Ett förband som varit viktigt för försvaret av Mariupol är den kontroversiella Azov-bataljonen, kontroversiell eftersom det finns stora inslag av högerextremism där och ibland till och med av nazistiska influenser.

Tjepurin säger att bataljonen nu dragits tillbaka, men inte på grund av någon kritik utan för att den måste få vila upp sig. När det gäller deras ideologi måste man fråga dem, säger han. Militärt sett har i varje fall den ukrainska armén inga problem med Azovbataljonen, menar han.

– Bataljonen har gjort mycket för försvaret av Mariupol och de ukrainska befälhavarna respekterar dem därför som militärer, säger överstelöjtnant Jaroslav Tjepurin.