Timbro: Ta bort lärarlegitimationer

1:59 min

Det kommer kritik mot lärarlegitimationen igen. Enligt en granskning som den liberala tankesmedjan Timbro har gjort är systemet med legitimationer i princip utan effekt och bidrar till rättsosäkerhet för eleverna. Timbro har granskat statistik från Skolverket och anser att beslutet om lärarlegitimationer borde rivas upp.

Den liberala tankesmedjan Timbro släpper i dag en granskning om lärarlegitimationer. Slutsatsen i den är att systemet med lärarlegitimation bör tas bort. Legitimerade lärare leder inte till fler godkända elever, enligt Timbro.

– När vi har ett sådant tydligt samband mellan lärarbrist och legitimationskravet så menar vi att det inte är oviktigt. Det här är en reform som byggde på goda tankar men som inte faller rätt ut, säger Johan Ingerö, ansvarig för välfärdsfrågor på Timbro.

Den 1 juli i år trädde kravet på lärarlegitimation i kraft. Från och med nu får inte icke legitimerade lärare sätta betyg och bli tillsvidareanställda, det är något som Timbro tror ökar risken för att lärarbristen förvärras och gör att eleverna blir lidande, eftersom en elevs betyg kan komma att sättas av en lärare som eleven inte haft.

– Det här kan ge en del rätt absurda effekter. Till exempel om man då har haft en obehörig lärare i sitt ämne så måste en annan lärare sätta betyg. Då kan man få betyg av en lärare man inte haft. I värsta fall kan en lärare få sätta ett betyg i ett ämne som läraren inte undervisar i, säger Johan Ingerö.

Bo Jansson är ordförande för Lärarnas riksförbund och han håller med om flera av de problem som Timbro beskriver, men tycker att de kommer fram till helt fel slutsats vad gäller lärarlegitimationer.

– Ser vi på några års sikt så skulle det vara förödande om vi inte hade infört lärarlegitimationer. Då hade elever fortsätta få utbildning av lärare som inte själva är utbildade. Det kan ingen tycka är bra, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas riksförbund.

Tankesmedjan föreslår en rad åtgärder, däribland att avskaffa lärarlegitimationen, korta ner utbildningstiden för personer med andra utbildningar och att minska på antalet utbildningsplatser för att höja kvaliteten.

Men det är inte åtgärder som Jan Björklund, folkpartiets ledare och tidigare utbildningsminister, ger särskilt mycket för.

– Jag tycker att det är fel. Lärarlegitimation är en av de stora reformer som nu bidrar till att öka attraktionskraften i det svenska läraryrket. Vi ser nu att antalet ansökningar till att bli lärare har fördubblats sedan 2008 och det beror ju på alliansens utbildningsreformer där lärarlegitimationer var en del, säger Jan Björklund.