Trögt bland småföretagen i länet

Småföretagarna i Dalarna är inte lika optimistiska om en snabb återhämtning i konjunkturen som man är på många andra håll i landet. Det visar Företagarnas och Föreningssparbankens nya småföretagsbarometer som brutits ner på länsnivå.
Sysselsättningen bland länets småföretagare har hållits väl uppe under det senaste halvåret trots en kraftigt försämrad konjunktur, men företagarna tror inte på någon uppgång nu. Torbjörn Jonsson, ordförande för Företagarna i Dalarna, tror att det har att göra med att Dalarnas företagare är mer försiktiga än kollegorna i storstäderna. Det är bara i Blekinge, Östergötland och på Gotland som företagarna har lägre förhoppningar på konjunkturen. Småföretagarna i länet använder ny teknik som IT mindre än på andra håll. Bara 70 procent av småföretagen i Dalarna utnyttjar internet i sin verksamhet. Det är den lägsta siffran i hela landet.