Just nu

Svåra angrepp av granbarkborre i Medelpad

Norrskog har upptäckt flera granbestånd i Medelpad som är kraftigt angripna av granbarkborre och går nu ut med en uppmaning till andra skogsägare.

– Om man vet att det varit stormskador på den egna fastigheten, eller på grannfastigheter, bör man granska sina granbestånd nu! säger Norrskogs skogsrådgivare Sverker Henckel i ett pressmeddelande.

Angrepp känns bland annat igen på att trädkronorna missfärgas och blir rödbruna och senare gråaktiga och vid en närstudie kan man se brunt gnagmjöl som liknar kaffe invid stammen, liksom att trädet tappar bark på ett tydligt sätt.

Genom att snabbt avverka skadade träd kan man förhindra större utbrott.