Åsa Romson: Regeringen nära beslut om Ojnare

1:37 min

Miljöminister Åsa Romson (MP) säger att regeringen är nära ett beslut om Ojnareskogen ska skyddas som Natura 2000-område. Som sista underlag vill regeringen att Gotlands länsstyrelse gör en slutlig utredning.

– Regeringen är ju i slutskedet av beredningen kring att skydda Natura 2000-områden i Sverige. Där ligger Gotland i första pipen därför att vi fått ett bra underlag från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket som föreslår skydd av Ojnare och de delar kring Bäste Träsk, som jag också vet är angelägna ur gotländsk synvinkel när det gäller vattenfrågor.

Som en sista del av beredningen innan ett beslut ska fattas om Ojnareskogen har regeringen gett Länsstyrelsen på Gotland i uppdrag att utreda om det finns andra områden på Gotland som är skyddsvärda.

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har redan pekat ut området som ett nationellt toppobjekt. Naturvårdsverket vill dessutom att det blir en nationalpark av hela området kring sjön Bäste Träsk.

Så sent som i tisdags besökte Nordkalk, som vill bryta kalksten i området, Miljödepartementet och lämnade in skrivelser om att bolaget anser att det finns andra områden på Gotland som skulle kunna skyddas istället.

Länsstyrelsen ska kompletterar Natura 2000-underlaget den kommande veckan.

Regeringen har idag fattat beslut om att ge Länsstyrelsen Gotland i uppdrag att fram en kompletterad redovisning gällande andra områden av tillräcklig kvalitet och omfattning som kan motsvara området Bäste träsk.

Arbetet gäller prioriterade bristnaturtyper med särskilt fokus på karsthällmarker och basiska berghällar. Arbetet kommer fortsatt att genomföras vetenskapligt enligt de kriterier som gäller för at uppfylla EUs Art - och habitatdirektiv.

- Länsstyrelsen har lämnat ifrån sig ett gediget och genomarbetat material. Vi kommer nu att gå igenom det materialet en gång till för att se om det där kan finnas de omfattande områden som uppfyller de kvalitativa kriterierna regeringen efterfrågar.

- Det är en viktig fråga och därmed helt rimligt att regeringen vill vara säkra på sitt beslut. Vi har fått många frågor om materialet under processens gång och haft en god dialog med departementen, säger Anna-Lena Fritz, chef för Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Gotland.

Litar ni på det underlag som Länsstyrelsen redan har presenterat?

– Det är ett bra underlag som både Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har presenterat till regeringen. Det är omfattande därför att det är ett komplext ärende och det är därför det också har tagit tid i regeringskansliet. Men för att vi ska ha så fullgott underlag som möjligt när vi fattar beslut, så vill vi också att Länsstyrelsen nu klargör och tydliggör och redovisar den här sista utstående frågan.

Samtidigt som regeringen ska besluta om området ska skyddas som Natura 2000-område pågår domstolsprocesser i Mark- och miljööverdomstolen om stenbrytningen i området. Ärendena har pausats till den sista augusti i väntan på regeringens beslut.

Miljöminister Åsa Romson säger att regeringen är beredd att fatta beslut tills dess.

– Ja, det är regeringens beredskap att kunna göra det. Vi är i slutskedet av att bereda ärendet som handlar om Natura 2000-områden på Gotland inklusive Ojnare och Bäste Träsk.

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt har tidigare sagt till P4 Gotland att de vill skydda Ojnareskogen och ha som krav i budgetförhandlingarna med regeringen.