40 nya jobb till länet

Regeringen beslutade idag att koncentrera handläggningen av efterlevandepensioner till Försäkringskassan i Norrbotten.
Det handlar också om handläggningen av efterlevandestöd till barn. Socialförsäkringsminister Ingela Thalén säger att administrationen blir effektivare genom koncentrationen till en enda försäkringskassa. Försäkringskassans chef Henry Magnusson har tidigare sagt att det här ger 40 nya jobb.