MARK, BOLLEBYGD

Ministern vill få fler välja tåget

1:08 min

2035 - först då kan Götalandsbanan vara på plats. Det tror infrastrukturminister Anna Johansson (S) som idag är på Bollebygds, Härrydas och Marks gemensamma fullmäktigemöte.

Under måndagen träffas lokalpolitiker från Bollebygd, Härryda och Marks i ett gemensamt fullmäktigemöte på Kulturhuset i Mölnlycke.

Temat för mötet är infrastruktur och regionutveckling och med på mötet finns Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson (S). Hon pekar på att Götalandsbanan och ett snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm med restid på två timmar är bland de viktigaste satsningarna på svensk infrastruktur.

– Vi har slagit i kapacitetstaket vilket på svenska betyder att det är fullt på spåren. Vi behöver fler spår framför allt i de stora pendlingsområdena runt storstäderna.

I dag är sträckan Göteborg - Borås en av landets mest trafikerade pendlingssträckor men där de flesta resenär reser med annat än tåg.

– Förhoppningen att är vi ska få fler som pendlar mellan Göteborg och Borås men att det ska gå att göra med tåg, säger Anna Johansson.

Ännu finns varken några fastställda tids- eller finansieringsplaner för ett eventuellt snabbtåg. Men Anna Johansson hoppas på att de inte dröjer mer än två decennier.

– 2035 får betraktas som en målbild. Det fortfarande oklart med sträckningen, stationslägen och finansieringen. Jag tror att det finns en stor förståelse att det här är det största infrastrukturprojektet i modern tid.