Bibliotek i Mariestad hotade

Flera biblioteksfilialer i Mariestads kommun riskerar att läggas ner. Filialerna i Lugnås, Hassle, Lyrestad och Sjötorp berörs av besparingsplanerna.
Det är kommunledningen i Mariestad, som inte vill ge mer pengar till kulturnämnden nästa år - trots att utgifterna för nämnden har ökat. Det största besparingarna skulle göras om biblioteksfilialerna på de fyra orterna lades ner.