Norrköping

Regelbunden provtagning ska säkra Glan från PFOS

3:08 min

Efter larm om PFOS i marken vid Bråvalla har Norrköping Vatten tagit regelbundna prover för att se om det för människan skadliga ämnet nått sjön Glan. Runt 130 000 Norrköpingsbor får sitt dricksvatten från sjön, och hittills har proverna varit fria från giftet.

Försvaret har sedan början av 80-talet använt brandsläckningsskum på olika flygflottiljer, skum som bland annat innehåller perflourerarde alkylsyror, bland annat PFOS. Det handlar om molekyler skapade på konstgjord väg och som inte bryts inte ner i naturen. Substanserna kan bland annat kan kan ge olika former av cancer, leverskador och störningar på fortplantningen.

Ämnet är numera förbjudet, och just nu slutförs markundersökningar på ett 20-tal platser i landet. Höga halter av gift finns i marken och i grundvattnet vid Malmens flygfält i Linköping och Bråvalla i Norrköping.

Proverna från Norrköping visar på låga halter, men enligt Bodil Widell, labchef på Norrköpings Vatten krävs regelbundna provtagningar för att säkra vattenkvalitén i framtiden. Hon är heller inte säker på att en rening av marken vid Bråvalla är den bästa lösningen för att undvika PFOS i dricksvattnet.

– Riskerna är att ämnen frigörs och rör sig ner mot Glan, men det krävs mycket undersökningar för att se vart det kommer att ta vägen, säger Bodil Widell.