"Räntehöjning onödig"

Det behövs inga räntehöjningar för att inflationen ska gå ner. Det säger Konjunkturinstitutets chef, Ingemar Hansson, med tydlig adress till Riksbankens direktion som vid sitt möte på fredag morgon väntas höja räntan.
Som stöd för sin ståndpunkt pekar Ingemar Hansson bland annat på den konjunkturbarometer som institutet presenterade på torsdagen. Den bygger på enkäter från över 6 000 företag och den pekar visserligen på en svag återhämtning, men säger också att tillväxten under en bra tid framöver kommer att vara fortsatt låg. Och att den låga farten i ekonomi väntas leda till att löneökningstakten blir lägre. Men det är inte speciellt troligt att Riksbankschefen Urban Bäckström och de andra fem i direktionen tar till sig Ingemar Hanssons uppmaning att vila på hanen. I tidigare tal har flera av dem givit tydliga signaler om att räntehöjningar är att vänta, den första med stor sannolikhet redan på fredag morgon.