IT o-säkert i kommunerna

IT-säkerheten i svenska kommuner är på många håll mycket dålig. Enligt Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm är var tredje kommun nästan helt oskyddad mot dataintrång.
Det finns exempel på där någon brutits sig in i en kommuns datasystem och ändrade ett mötesprotokoll och i en annan kommun ändrade någon ett beslut om byggnadslov. Enligt en enkät som tidningen KommunAktuellt gjort saknar dessutom varannan kommun en policy vad gäller IT-säkerhet, ett dokument som politikerna ska besluta om, eftersom det är politikerna som har högsta ansvaret för IT-säkerheten.