Miljoner vapen i Sverige - flest i norr

Sveriges 9,7 miljoner invånare har knappt två miljoner licensierade vapen. Det visar polisens och SCB:s nya statistik för första halvåret i år.

Antalet vapen har delats upp bland landets sju nya polisregioner och helt övervägande del av vapnen är jaktvapen. Det finns licenser för 900 000 kulgevär och 640 000 hagelgevär i landet.

Statistiken är uppdelad i landets sju nya polisdistrikt och i Bergslagen, dit Värmland hör finns 130 000 kulgevär och 80 000 hagelgevär.

När det gäller vapenlicensinnehavare så är dom drygt 560 000 i Sverige vilket innebär att varje vapenlicensinnehavare har i genomsnitt 3 och ett halvt vapen.

Och dom allra flesta finns i norr. I polisregion Nord finns 13 procent av landets vapenägare och i Bergslagen nio procent. Antalet vapenägare blir färre ju längre söderut man kommer i landet.

I statistiken listas 35 olika typer av vapenlicenser; det finns till exempel 1 150 armborstlicenser i landet, varav 87 här i Bergslagen men bara fem salutkanoner, ingen här i denna region.