Småföretag klarar sig bra

Småföretag i Uppsala län har klarat sig relativt bra i den svaga konjunkturen, enligt den så kallade småföretagsbarometern som görs i samarbete mellan Företagarnas riksorganisation och Föreningssparbanken.
Trots en svag konjunktur har småföretagen i Uppsala län klarat sig bra. När företag i andra län har upplevt en fortsatt konjunkturnedgång har småföretagarna i Uppsala län fått se en oförändrad utveckling sen i höstas. Framtidstron bland länets företagare är också rekordstor. Bara i Jönköpings län ser man mer positivt på den framtida konjunkturutvecklingen. Sju av tio företag i Uppsala län ser dessutom att det finns goda utsikter för att expandera verksamheten. Samtidigt säger en tredjedel av företagen att arbetskraftsbristen i länet kan är ett hot mot utvecklingen. Orsaken uppges vara bland annat bostadsbristen men också svårigheten att locka ungdomar till länets småföretag.