Karta: Länder som avtalat bort sitt kärnavfall till Ryssland

Experter på kärnavfalls­hantering varnar för en ny typ av kärnkrafts­avtal som länderna på kartan ingått med Ryssland. Enligt avtalen förbinder sig Ryssland att stå för slutförvar av radioaktivt avfall från länder som köper rysktillverkade reaktorer och kärn­bränsle.

Jordanien slöt i mars i år ett avtal på 10 miljarder dollar med Ryssland för att bygga landets första kärnkraftverk.

Jordanien är i dag nästan uteslutande beroende av importerad energi, främst oljeprodukter.

Bangladesh ska med hjälp av Ryssland bygga två kärnkraftsreaktorer. Den första ska vara klar om sex till sju år. I dag får Bangladesh sin el från framförallt gaskraftverk och landet lider av elbrist med flera strömavbrott per dag.

Nigeria planerar för att Ryssland ska bygga fyra kärnkraftverk i landet. Det första ska vara klart till 2025. Elbristen i Nigeria har under våren varit extra akut efter att flera kraftverk har stått stilla på grund av gasbrist.

Vitryssland var ett av de länder som led mest efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl i 1986, vilket har gjort att de kritiska rösterna har varit ovanligt starka sen Ryssland och Vitryssland slöt avtal om Vitrysslands första kärnkraftverk 2012. Kärnkraftverket beräknas vara klart 2018.

Vietnams behov av el beräknas tredubblas från 2015 till 2030. Landet har tecknat avtal om att bygga kärnkraftverk med både Ryssland och Japan. Det är bara med Ryssland som avfallshanteringen ingår.