Sms bakom ratten kan bli helt förbjudet

6:05 min

Om det visar sig nödvändigt kan lagen skärpas så att mobilanvändande blir förbjudet vid körning. Det säger infrastrukturministern, Anna Johansson (S) efter P4 Stockholms uppgifter att många förare sms:ar medan de kör.

– Om det visar sig att nuvarande lag inte räcker, måste man överväga en ändring, säger hon till P4 Stockholm.

– Tanken med lagen är att den tar sikte på att det ska vara förarens skyldighet att ha kontroll på sitt fordon när han eller hon kör. Det här är alltså mer en fråga om farligt beteende än om farlig teknik.

P4 Stockholm har i en serie inslag rapporterat om ändringen av Trafikförordningen för snart två år sedan, som skulle få stopp på förare som pratar i mobiltelefon och sms:ande på ett trafikfarligt sätt.

Polis, åklagare och motororganisationer har gett en samstämmig bild om att det inte fungerar som det var tänkt.

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) drev hårt frågan om skärpa lagen så länge hon satt i opposition. Hon medger att det inte hänt så värst mycket sedan valet, men försvarar sig med att det här egentligen mer är en attitydfråga än en teknikfråga.

– Att förbjuda dumhet och dåligt omdöme i trafiken inte är det lättaste, säger hon.

Frågan är då i vilket läge infrastrukturministern skulle ändra och vilja skärpa nuvarade lag kring mobil och sms vid bilkörning.

– Om de myndigheter som ska kontrollera hur lagen fungerar återkommer till mig och säger att det behövs en skärpning, då kommer jag naturligtvis att lyssna på det, säger hon.