Resenärer sprider antibiotikaresistens

0:57 min

Friska personer på resa sprider resistenta bakterier mellan olika värlsdelar i en mycket större utsträckning än vad som tidigare varit känt. Det visar en studie från universiteten i Göteborg och Umeå.

– Den här studien visar att resistens kan spridas väldigt långa avstånd, mellan länder, globalt, väldigt snabbt via personer som tar med sig resistensen i tarmen när de reser, säger Anders Johansson, docent i infektionssjukdomar Umeå universitet.

Du får i dig de resistenta bakterierna genom mat eller vatten i länder du besöker. Och utan att du själv blir sjuk eller märker av det följer de med dig hem. Följden kan bli en ökning av svårbehandlade infektioner.


Frågan om antibiotikaresistens stod högst på WHO:s världshälsomöte tidigare i år. Bara i Sverige drabbades 12 000 personer av resistenta bakterier förra året.


För att minska spridningen krävs enligt studien ökad kunskap, god hygien och en förbättrad levnadsstandard globalt. Antibiotikaresistent är inte längre bara ett problem för sjukvården.

– Resistensproblematiken är ett samhällsproblem och inget som bara är knutet till sjukhus, säger Anders Johansson, docent i infektionssjukdomar Umeå universitet.