Dålig tillgänglighet på kulturella webbplatser

Flera kulturinstitutioner i Värmland riskerar att förlora sina statsbidrag för att deras webbplatser utestänger en rad användare.

Det är utifrån Statens kulturråd krav som företaget Funka gått igenom tillgängligheten och resultatet är nedslående. Av landets samtliga statsstödda kulturinstitutioner klarar bara var fjärde kraven på tillgänglighet och var femte klarade inte ett enda av kraven.

Här i länet är webbplatsen för Wermland Opera inte tillgänglig för personer med läs- och skrivsvårigheter, Värmlands museums hemsida är inte tillgänglig för hörselskadade och Länsbibliotekets sajt fungerar heller inte bra för funktionsnedsatta.