Förstämning och oro efter varsel

Varslen av 100 anställda inom vård och omsorg på Gotland har lett till förstämning och oro bland flera av öns verksamhetsledare. Flera konstaterar att risken är stor att sjuskrivningarna ökar om personalstyrkorna blir mindre.
Dessutom undrar de hur vårdjobben ska kunna göras mer attraktiva, samtidigt som personal varlas. Verksamhetsledarna ser också att det är den icke lagstyrda verksamheten som eventuellt kan tas bort, som t ex dagverksamhet för äldre eller hemtjänst där äldre får komma ut tillsammans med personal. Imorron och på måndag ska verksamhetsledarna träffa ledningen för Gotlands vård och omsorg, som alltså är den förvaltning som har ansvaret för utförandet av vården.