Programtips P2

Lördag 5 september: Ny serie i Musikmagasinet - Utanförskapets röster, del 1

Kl. 12.03

Hur har utanförskap av olika slag skildrats i musiken? I den här serien i tre avsnitt hörs just utanförskapets röster. Musikaliska vittnesmål från de som står utanför samhället eller vid samhällets utkant.

Tiggarvisor av synskadade, så kallade blindvisor, de arbetslösas visor och så kallade kåklåtar som sjöngs och spelades innanför fängelsemurarna. Alla tre är de exempel på musikaliska genrer som skildrar utanförskapet på olika sätt. Visor som till exempel kommit till bland lockoutade arbetare på 1890-talet, synskadade personer i 1930-talets Sverige, eller i cellen på ett svensk fängelse i slutet av 1960-talet.

Utanförskapets röster bjuder på ett knippe nyinspelningar av visiorna, framförda av välkända artister som Louise Hoffsten och Stefan Sundström.

- De här visorna fungerar som ett slags historiskt nyckelhål. Genom dem kan vi se, höra och förstå olika samhällsgruppers problem och värderingar från en viss tid som vi annars inte skulle kunna nå, säger folkloristen Stefan Bohman, en av tre forskare som medverkar i serien.

- För mig är texterna särskilt intressanta. De är ett slags sociala vittnesmål för grupper av människor som som inte har lämnat memoarer eller andra skrifter efter sig, säger litteraturvetaren Karin Strand.

Tillsammans med musiketnolog Dan Lundberg utgör de forskartrion som står bakom serien, som i sin tur är frukten av ett unikt forskningsprojekt vid Svenskt Visarkiv där samtliga tre är verksamma.

Programledare för ”Utanförskapets röster” är Kathinka Lindhe