Räddningssamarbete på Hjälmaren

En statlig gemensam räddningscentral bör ha hand om räddningsinsatserna på Hjälmaren. Det menar Arbogas räddningschef Tage Andersson. Som det är idag kan räddningsinsatsen komma att ledas från ett 10-tal olika myndigheter runt Hjälmaren.
Förslaget om en statlig gemensam räddningscentral för Hjälmaren finns i en skrivelse från räddningstjänsten i Örebro till Försvarsdepartementet. Det finns idag fem räddningstjänster, tre SOS-centraler och tre polismyndigheter runt sjön. Sedan ett par år tillbaka har myndigheterna bildat en samarbetsgrupp, ledd av räddningstjänsten i Örebro. Men Tage Andersson menar att samarbetet inte fungerar på bästa sätt och däför skulle en statlig gemensam räddningscentral vara en bättre lösning.