Kulturinstitutioners dåliga webbtillgänglighet kan leda till förlorade bidrag

1:14 min

Bristen på tillgänglighet på värmländska kulturinstitutioners hemsidor stänger ute besökare och kan, om det inte åtgärdas innan 2016, leda till att de förlorar sina statsbidrag.

Webbplatsen för Wermland Opera inte tillgänglig för personer med läs- och skrivsvårigheter, Värmlands museums hemsida är inte tillgänglig för hörselskadade och länsbibliotekets sajt fungerar inte för rörelsehindrade.

– Det är svårt att navigera på de här sidorna eftersom det är så mycket bilder på deras hemsidor och de är inte anpassade för personer med synskador, berättar Toleif Högberg som är ordförande för Synskadades Riksförbund Värmland.

Wermland Operas hemsida är svår att använda för personer med läs- och skrivsvårigheter, och där man väl medveten om problemen med tillgängligheten, säger marknadschefen Pernilla Eduard.

- Vi har jobbat mest med den fysiska platsen, men tillgängligheten på hemsidan är vi mycket medvetna om och vi ligger just nu ute med offertförfrågan, säger hon.

En anledning till att tillgängligheten på nätet fått vänta är att det är dyrt att ordna och att det är pengar som man får ta från ordinarie verksamhet som går till tillgänglighetsarbetet. Men Pernilla Eduard säger att de vill vara tillgängliga för alla och att de kommer lösa det till 2016, som är Kulturrådets deadline.

Det är konsultföretaget Funka som gjort undersökningen om tillgängligheten på webben och resultatet är nedslående. Av landets samtliga statsstödda kulturinstitutioner klarar bara var fjärde kraven på tillgänglighet och var femte klarade inte ett enda av kraven.

– Det är extra svårt på kulturhemsidor men också på andra sidor. Ett bra exempel är hur Sveriges televisions hemsida fungerar och Sveriges Radios hemsida. Där är det gjort så vi ska kunna ta oss in, säger Toleif Högberg.