Vinst för Klippan

Pappersföretaget Klippan redovisar en vinst efter finansnetto på 18,1 miljoner kronor för första kvartalet i år.
Det är en förbättring jämfört med motsvarande period i fjol då vinsten blev 6,5 miljoner kronor. Försäljningen ökade något, från 233 miljoner kronor till 241 miljoner kronor.