Vänta med att anmäla arbetsskada

Från och med första juli i år ska en lagförändring göra det lättare att få en skada klassad som arbetsskada. Det genom att beviskraven sänks.
Jan Wressle som är chefsjurist på försäkringskassan i Halland säger att de som redan fått en skada prövad inte kan dra nytta av lättnaderna i lagstiftningen eftersom fattade beslut inte kommer att omprövas. Innebörden är att det är bättre att vänta med att gå till doktorn till efter den första juli om man har blivit sjuk och misstänker att sjukdomen eller skadan är arbetsrelaterad.