Ska Svenska kyrkan välkomna andra religioner?

15 min

”Vår kyrka måste vara öppen för andra religioner”, hävdar Hans Ulfvebrand som är domprost i Svenska kyrkan. Hör honom debattera Svenska kyrkans relation till exempelvis islam och judendom med Stefan Gustavsson från Svenska evangeliska alliansen och Sofia Lilly Jönsson från tidskriften Evangelium.