Dålig tillgänglighet på kulturinstitutioners webbsidor

3:16 min

Flera kulturinstitutioner i Dalarna utestänger personer med funktionsnedsättningar från sina webbsidor. Det visar en granskning som gjorts av Funka, som är ett företag som håller koll på tillgänglighet.

Funka kritiserar Dalarnas Museum, Dalateatern, Länsbiblioteket och Musik i Dalarna för att exempelvis hörsel- och synskadade inte kan använda deras hemsidor.

– Man räknar med att mellan tio och tjugo procent av befolkningen har någon typ av funktionsvariation, och det är en stor del av befolkningen som har svårt att beställa biljett till teatern eller kolla när biblioteket är öppet. Det säger Susanna Laurin från Funka.

Vad är det som brister?

– Det som är gemensamt är att de inte följer den internationella standard som finns som är framtagen för att webbens ska fungera för så många som möjligt. Man har inte märkt upp rubriker tillräckligt bra till exempel.