Arsenik i lagerlokal

Höga halter av arsenik och koppar har upptäckts i en lokal i Laholm. Lokalen används idag som förråd till en byggvaruhandel, men under 70-talet användes den till tryckimpregnering av virke.
Det var vid en inventering som länsstyrelsen upptäckte en grönaktig beläggning på golvet som senare visade sig innehålla arsenik och koppar. Halterna överskrider de värden som Naturvårdsverket har bedömt som mycket allvarliga. För att personalen inte ska utsättas för några risker måste nu byggnaden saneras. Länsstyrelsen ska nu utreda om det är byggvaruhandel eller den tidigare ägaren som ska stå för saneringen.