Medaljhopp från Örebro när det tävlas i HEMA-grenen långsvärd

12 min

I helgen är det för första gången dags för SM i HEMA, Historical European Martial Arts. Ett av medaljhoppen är örebroaren Carl Ryrberg som tävlar i grenen långsvärd.

– HEMA är ett samlingsnamn för alla kampkonster som kan beläggas med historiska källor från den europeiska kultursfären, förklarar Carl Ryrberg.

– Vi har en bild i västvärlden av att kamparter som exempelvis långsvärd är endast förknippat med Asien, fortsätter Carl Ryrberg. I själva verket finns det nedtecknade källor från 1300-talet och framåt som visar på hur vi använt dem även i Europa.

– Dock har vi på traditionellt västerländskt vis förkastat dessa konster när de inte längre visat sig vara effektiva i kampsituationer.

Nu i helgen är det alltså dags för ett första officiellt SM i Uppsala i Historical European Martial Arts.

– I Sverige är vi otroligt duktiga på kampkonsterna, menar Carl Ryrberg. Därför är motståndet väldigt tufft, men jag satsar på guldmedalj.