Kaliforniens extrema torka kan drabba fler länder

3:00 min

-- Torkan i Kalifornien är förmodligen den mest relevanta vattenfrågan på planeten just nu eftersom det som händer där är vad vi kan förvänta oss på fler platser på jorden framöver, säger J. Carl Ganter vars organisation Circle of Blue fokuserar på att beskriva kampen om vatten, mat och energi världen över. 

Den första april i år uppmättes det lägsta snötäcket någonsin i bergen i Kalifornien, sedan mätningarna började. Det var bara 2-6 % av vad det brukar vara. Snön som varit en stor del av Kaliforniens vattenreserv är nästan helt borta och delstaten kämpar med vattenrestriktioner och informationskampanjer för att få invånarna att spara på det lilla vatten som finns kvar, som vi berättat om tidigare här i Klotet. Men det måste till mycket större förändringar än så, säger J. Carl Ganter.

– Vi måste helt förändra vårt jordbruk som är den mest vattenslukande sektorn världen över, vi måste lösa hur stora städer som Los Angeles ska kunna överleva med mycket mindre vattenförbrukning, och hur vi kan se till att våra ekosystem, naturen omkring oss får tillräckligt med vatten när kampen om vattentillgångarna skärps. Utan vatten i våra sjöar och marker blir det ju varken fisk eller grönskade skogar.

För att världen ska kunna lära sig av den dramatiska situationen i Kalifornien just nu och för att Kalifornien ska kunna lära sig av världen ordnar Circle of Blue webbsända seminarium med forskare och experter från hela världen deltar och utbyta erfarenheter, om vem som helst kan ställa frågor.  

I Kalifornien tar man just nu fram ny teknik, nya sätt att mäta vattentillgången och nya lagar för grundvattenanvändning som resten av världen kan ha användning av.

– Vad är värdet av vatten och vad ska vi använda det till? Det är det viktigaste vi kan lära oss av den pågående torkan i Kalifornien, avslutar J. Carl Ganter och nämner Kina, Indien och Pakistan, folkrika nationer med liknande vattenförsörjning, från Himalayas smältande glaciärer, som framtida riskområden.